Pagină principală -> Spaţiu de învăţare
Spaţiu de învăţare
Aplicarea Mixului de Marketing
Produsul
• Comportament, serviciu schimbat cu audienţa pentru un anume preţ şi beneficii
• Trebuie să concureze cu succes împotriva beneficiilor comportamentului curent
• Amuzant, uşor, popular...

Preţul
• Cost cu o schimbare la publicul ţintă (financiare, de timp, efort, stil de viaţă etc.)
Locul
• Canale pe care unele produsele, programe sunt / ar putea / ar trebui să fie disponibile
• Asiguraţi accesul, mutaţi programe / produse accesibile în locuri frecventate de audienţă

Promovarea
• Comunicarea cu publicul în ceea ce priveşte produsul / programul, preţul şi locul
• Publicitate, relaţii mass-media, evenimente, marketingul direct prin corespondenţă, divertisment, vânzare cu caracter personal

Politica
• Stimularea unei politici care influenţează schimbarea voluntară a comportamentului (schimbările de sistem şi de mediu)
Exerciţii/Instrumente
Alegeţi un studiu de caz din exemplele de bună practică accesibile la linkul: http://seedproject.eu/uploaded/tiny/files/seed_toolbox_o2__ro.pdf
Identificaţi principiile marketingului social şi aplicaţi-le în cadrul bunelor practici alese (Mixul de Marketing).

|
|
|
|
|
|