Pagină principală -> Spaţiu de învăţare
Spaţiu de învăţare
Marketingul social: câteva definiţii

Obiectivele sale sunt: 
• schimbarea comportamentului
• promovarea obiectivelor sociale ale proiectelor
• creşterea reţelei.1. Marketingul social strategic: utilizarea marketingului social pentru a informa politici şi strategii de dezvoltare. Această parte se axează pe politici şi strategii:
· Politica: contribuie la asigurarea unei politici care de bazează pe o înţelegere a vieţii oamenilor, făcând ca obiective politice să fie realiste şi realizabile.
· Strategia: vă permite să direcţionaţi resursele în mod eficient şi să selectaţi intervenţiile / acţiunile care au cel mai mare impact asupra timpului.
2. Marketingul social operaţional: utilizarea de marketing social pentru a aborda problemele comportamentale specifice. Această parte se concentrează asupra punerii în aplicare.
· Implemenarea (marketingul social): permite dezvoltarea de produse, servicii şi comunicare care se potrivesc nevoilor şi motivaţiilor oamenilor.

MARKETINGUL SOCIAL ESTE
• O abordare planificată în etape
• Un instrument care ajută la realizarea unei schimbări de comportament
• Dovada muncii
• Centrată pe client
• Un instrument strategic dar şi operaţional
• Cuantificabil – randamentul investiţiilor poate fi demonstrat

MARKETINGUL SOCIAL NU ESTE
• Publicitate şi comunicare - marketingul social este mult mai mult decât comunicarea. Doar pentru că ştiţi ceva nu înseamnă că faceţi acest lucru - în marketingul social, acţiunea este cea care contează!
• Reţele / media socială - acestea sunt potenţiale canale pentru atingerea unor segmente de public - dar, din nou, numai acestea nu pot schimba comportamentul.
• O soluţie rapidă - observând lucrurile prin ochii publicului se pot dezvălui oportunităţi de schimbare a anumitor lucruri pe termen scurt. Cu toate acestea, dezvoltarea unei intervenţii folosind o combinaţie de metode pentru a schimba un comportament problematic necesită mai mult timp.

Întrebări
Could you find a social project in your region and point our its specificities regarding its marketing strategy comparatively to a regular company?

|
|
|
|
|
|