Pagină principală -> Spaţiu de învăţare
Spaţiu de învăţare
Teoria X şi Teoria Y, Înţelegerea motivării membrilor echipelor
Aceste teorii descriu două modele contrastante de motivare a forţei de muncă aplicate de către manageri în managementul resurselor umane, comportament organizaţional, comunicare organizaţională şi dezvoltare organizaţională.

McGregor stabileşte cele două modele ca "Teoria X", care subliniază importanţa supravegherii stricte şi recompense externe şi penalităţi; şi "Teoria Y", care subliniază rolul motivaţional al unei meserii plăcute şi dă posibilitatea lucrătorilor să abordeze sarcini în mod creativ.
Exerciţii/Instrumente
O discuţie la o masă rotundă despre importanţa inteligenţei sociale şi emoţionale şi biologia de conducere, care este de o calitate vitală pentru a motiva şi inspira echipa pe baza unui film, care prezintă un interviu cu Daniel Goleman.

https://hbr.org/2008/09/social-intelligence-and-the-biology-of-leadership 

Acronimul echipei
Î – Împreună
T – Toţi
R – Realizări
M – Mai mult sau Miracol
Resurse utile
Citiţi despre bunele practici ale întreprinderilor sociale: 
http://seedproject.eu/uploaded/tiny/files/seed_toolbox_o2__ro.pdf

|
|
|
|
|
|