Pagină principală -> Spaţiu de învăţare
Spaţiu de învăţare
Obiective
Potrivit lui Barney şi Griffin, obiectivele organizaţionale au patru funcţii de bază:
• oferă îndrumare şi direcţie,
• facilitează planificarea,
• ajută organizaţiile să-şi evalueze şi controleze performanţele.

Dezvoltarea de scopuri INTELIGENTE
. necesitatea unui obiectiv specific, în locul unuia mai general.
. necesitatea unor criterii concrete de măsurare a progresului pentru atingerea obiectivului.
. importanţa obiectivelor realiste şi, de asemenea, realizabile.
. subliniază importanţa alegerii scopurilor care contează.
. importanţa stabilirii de obiective într-un interval de timp, oferindu-le o dată ţintă.
Exerciţii/Instrumente
Exersaţi în grupuri mici: Cum să comunicăm 3 obiective de performanţă?

|
|
|
|
|
|