Pagină principală -> Spaţiu de învăţare
Spaţiu de învăţare
Strategia de capital uman
Este definirea modului de operare a organizaţiei în ceea ce priveşte resursele umane în cadrul ei, de dezvoltare pentru a se încadra în viziunea, strategia şi obiectivele întreprinderii.

Şi, definit ca având o vedere de sus în jos a organizaţiei, examinând viziunea, strategia de afaceri, direcţiile de creştere şi, precum şi pentru activele şi cultura corporativă.
Exerciţii/Instrumente
Fiecare participant va răspunde la un chestionar de evaluare “Cât de bune sunt abilităţile dumneavoastră de conducere.”
https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_50.htm

|
|
|
|
|
|