Pagină principală -> Spaţiu de învăţare
Spaţiu de învăţare
Secretul pentru o comunicare eficientă
Urmăriţi următorul film:


După cum aţi văzut, uneori - în ciuda celor mai bune intenţii - ceea ce noi încercăm să comunicăm se pierde în traducere. Spunem / Scriem un lucru, dar cealaltă persoană aude / citeşte altceva şi, ca urmare, apar neînţelegeri şi conflicte. Din fericire, puteţi învăţa cum să comunicaţi mai clar şi mai eficient.
Pentru a fi eficienţi în comunicare, trebuie să fim conştienţi de faptul că BARIERELE de comunicare sunt aspecte sau condiţii care intervin într-un schimb eficient de idei sau gânduri.

Tipuri de bariere:

Barierele fizice sunt condiţiile de mediu şi naturale care acţionează ca o barieră în comunicare în trimiterea unui mesaj de la expeditor la destinatar.

EXEMPLU:
■ Structuri organizatorice defectuoase, cum ar fi spaţiile mari de lucru, uşile închise, zonele separate pentru oameni, interferează cu munca în echipă eficientă.
■ Distanţa geografică afectează, de asemenea, mesajul. Distanţa impune mai multe cerinţe şi obstacole în calea comunicării odată cu creşerea distanţei, sau a canalelor tehnice de comunicare. Expeditorul şi destinatarul trebuie să includă maşini ca mijloace de codare, decodare, etc., defecte în mediu de comunicare, infrastructura reţelelor, defecţiuni mecanice. Informaţii multiple - atunci când informaţia devine mai mult decât poate fi receptată într-un anumit moment de către receptor, atunci comunicarea eşuează. Receptorul nu are capacitatea de a obţine toate informaţiile şi poate pierde unele puncte importante sau să interpreteze greşit înţelesul întregului mesaj. Mesajul nu va avea rezultatul dorit cauzând comunicarea să nu fie eficace şi să acţioneze ca o barieră. Suprasarcina de lucru şi duplicarea informaţiilor provoacă, de asemenea, o barieră de comunicare fizică.
■ Timpul şi distanţa –Dacă un mesaj nu este trimis în timp nepotrivit, mesajul nu va avea efectul pe care ar trebui să-l aibă, deoarece intenţia nu va fi îndeplinită. Acest lucru cauzează barieră în comunicare. Aşa că, timpul mesajului trebuie să fie corect. Persoana din Asia nu va fi în măsură să comunice prin Skype cu o persoană din SUA dacă diferenţa de fus orar este greşită, iar a doua persoană doarme.
■ Zgomotul - tulburările precum apelurilor telefonice, scrierile de mână / tastare greşite, sosiri târzii (perturbă fizic întâlnirea, prin întreruperea vorbitorului şi participantului, precum şi persoana care întârzie ratează o parte a informaţiei care a fost prezentată înainte de sosirea lui / ei), etc.
Barierele semantice şi lingvistice sunt cuvinte similare, cu pronunţii asemănătoare, multiple semnificaţii, limbi diferite, fără claritate în vorbire, folosind un jargon, care nu sunt specifice.

Vizionaţi exemplul: https://www.youtube.com/watch?v=D3a3fgUkw6c  

Barierele socio-psihologice sunt diferite atitudini şi opinii, emoţii, stres, domenii de experienţă, identificare de grup, neîncredere.

Bariere organizaţionale. Pierderea sau denaturarea mesajelor, deoarece acestea trec de la un nivel la altul, mesajele care nu sunt complet citite sau nu sunt înţelese corect, diferenţa de informaţii în cazul în care la nivelul superior nu se cunoaşte adevărata stare fapt, lipsa unei politici de comunicare, atitudine autoritară din partea personalului de conducere, slab definite de autoritate şi responsabilitate rolurilor.
Barierele inter-culturale cresc odată cu diversificarea culturii, limbii, valorilor, conceptelor de timp, relaţie socială, concept de spaţiu, gesturi.

Sfaturi pentru depăşirea barierelor de comunicare:
La nivel individual:
1.    Selectaţi canalul cel mai adecvat pentru a transmite mesajul.
2.    Faceţi un efort special pentru a înţelege perspectiva reciproc.
3.   Acordaţi atenţie la semnele non-verbale - atât ale dumneavoastră cât şi ale vorbitorilor.
4.    Fiţi un ascultător activ.
La nivel organizaţional:
5.    Creaţi un climat de încredere şi deschidere
6.   Încurajaţi utilizarea de canale multiple, inclusiv comunicarea formală şi informală
7.    Structura organizatorică trebuie să se potrivească nevoilor de comunicare.
Pentru bariere de ordin fizic:
8.   Aşezarea adecvată
9.    Asiguraţi vizibilitate şi audibilitate
10. Confort ambiental
11.  Minimalizaţi distragerea vizuală / orală
Pentru bariere semantice:
12. Utilizarea unui limbaj simplu
13.  Folosirea de simboluri şi diagrame pentru a vizualiza mesajul
14.  Ascultare activă / feedback constructiv
Pentru bariere socio-psihologice:
15.  Captarea atenţiei şi motivaţia
16.  Asistenţă & simpatie
17.  Gestionarea emoţiilor
Pentru bariere inter-culturale:
18. Promovarea unei înţelegeri a altor tradiţii şi obiceiuri
19.  Asigurarea unei formări interculturale
20. Evitaţi glumele sau sarcasmul
21.  Fiţi atenţi la interpretarea limbajului trupului - adresaţi întrebări, dacă nu înţelegeţi.

Întrebări
V-aţi confruntat vreodată cu vreouna dintre barierele menţionate mai sus?
Cum de le-aţi depăşit?
Cae aţi învăţat din acestea? Ce aţi face diferit data viitoare?

Exerciţii/Instrumente
Învăţarea prin acţiune:
1 . Găsiţi un partener pentru a exersa.
2. În 5 minute identificaţi 5 probleme sociale, care nu sunt rezolvate. Discutaţi: Care este problema şi de ce este importantă? (De exemplu, 1. Se aruncă foarte multă mâncare; 2. Violenţa la domiciliu; 3. Obezitatea; 4. Milioane de oameni suferă de depresie; 5. Somajul în cazul persoanelor cu dizabilităţi.).
!NB! Alocaţi doar 5 minute, dacă este nevoie luaţi un cronometru!
3. Gândiţi-vă şi discutaţi despre proces:
·  A decurs bine?
·  Care au fost barierele?
·  Cum le-aţi depăşit?
·  Ce tip de comunicare aţi utilizat?
·  Care au fost cele mai eficiente?

Resurse utile

|
|
|
|
|
|