Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Kā izveidot sociālā mārketinga plānu?

Ierastais mārketings Sociālais mārketings
Preces un pakalpojumi (patēriņš) Uzvedība
Finanšu ieguvumi Individuāls / sabiedrības ieguvums
Konkurence (kļūt labākajiem, lielākajiem…) Sadarbība
Ekspertu vadība (no augšas uz leju - centralizēti) Savarīgākais - ieguvumi sabiedrībai (decentralizēti)
Pārdošanas apmēri (viss par un ap naudu) Informācija un ietekme uzvedības maiņai
Apmierinātība ar darbu kā līdzeklis Apmierinātība ar darbu kā mērķis
Zīmols: raksturīga vērtība Vērtība: jēgpilna sociālā ietekme
 
Video - kā izveidot mārketinga plānu?

 

Video - kā uzrakstīt stratēģiskā mārketinga plānu?

Uzdevumi / Rīki
Aizpildiet zemāk esošo tabulu izvēlētajam labās prakses piemēram

Mārketinga MIX Esošā situācija Nepieciešamie uzlabojumi…
Produkts (uzvedība)  ...................................  ..................................
Cena ....................................   .................................
Vieta    
Reklāma    
Politika    
Barjeras un izmaksas    
Mērķi    

|
|
|
|
|
|