Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Mārketinga mix metodes pielietošana
Prece
•Uzvedība, pakalpojums apmaiņā ar mērķa grupu par cenu un ieguvumu
• Jāspēj veiksmīgi konkurēt, mainot eošos ieradumus
• Tai jābūt pietiekami vieglai, populārai, jautrai, jāatspoguļo sociālā dzīve…
Cena
•Cena atbilstoša mainīgajai mērķa grupai (finansiāli, iespēju ziņā, atkarībā no mērķa grupa dzīves stila utt.)
Vieta
•Tirdzniecības kanāli, kur produkti, programmas ir/var būt pieejamas
•Pieejami, ar iespēju pārvietot piedāvāto preci / programmas atbilstoši mērķa grupas vajadzībām
Reklāma
•Komunikācija ar mērķa grupām par produktu / programmu, cenu un vietu
•Reklāmas, sabiedriskās attiecības, pasākumi, tiešie e-pasti, izklaide, individuāla pieeja pārdošanā
Politika
•Stimulēt tādu uzņēmuma politiku, kas ietekmē brīvprātīgu uzvedības maiņu (sistēmas un vides izmaiņas)
Uzdevumi / Rīki
Izvēlieties gadījuma izpēti sadaļā "Labās prakses piemēri"
(fhttp://seedproject.eu/uploaded/tiny/files/seed_toolbox_o2_lv.pdf)
Identificējiet principus labās prakses piemēriem sociālajā mārketingā un piemērojiet tos izvēlētajiem labās prakses piemēriem (mārketinga mix).|
|
|
|
|
|