Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Lerastā mārketinga principi un līdzības ar sociālo mārketingu
"«Sociālais mārketings ir process, kas pielieto mārketinga principus, rīkus un aktivitātes, lai radītu,
sazinātos un sniegtu vērtību ar mērķi ietekmēt mērķa grupas uzvedību,
no kā iegūst sabiedrība (sabiedrības veselība, vide, sociālā iekļaušana utt.)»
"
Jautājumi Jums
1.Kas kopīgs un kādas ir atšķirības starp ierasto mārketingu un sociālo mārketingu?
2.Kādi ir 4 P mārketingā?

|
|
|
|
|
|