Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Kas ir biznesa plāns?
Biznesa plāni apraksta biznesa iespējas un vidēja termiņa stratēģijas, lai izmantotu iespējas. Nereti mārketinga plāns ir sākuma punkts. Tas tiek papildināts ar tirgus izpēti un secinājumiem par uzņēmuma darbību. Finanšu plāns iekļauj aptuvenus nepieciešamos finanšu un cilvēkresursus un plānoto apgrozījumu. Biznesa plāns ir dokuments, kas nosaka uzņēmuma mērķus iekšējiem nolūkiem, kā arī var kalpot kā plāns ārējai komunikācijai ar publiskajiem vai privātajiem investoriem, piemēram, bankām, fondiem utt. Tādējādi biznesa plāns var būt ļoti svarīgs uzņēmuma dzīvotspējai.

"Biznesa enģeļi" ir noteikuši sekojošas būtiskās kompetences, kuras sniegs palīdzību uzņēmuma attīstībā:
1. Palikt pie stratēģijas: biznesa plānu var izmantot, lai apkopotu galvenos uzņēmuma stratēģijas atskaites punktus. Tas kalpo arī kā atgādinātājs par lietām, uz ko koncentrēties un uz ko nekoncentrēties.
2. Biznesa mērķi ir nosteikti skaidri un nepārprotami: biznesa plānu var izmantot, lai noteiktu un vadītu specifiskus izmērāmus mērķus, kā, piemēram, interneta vietnes apmeklējumu skaits, pārdošanas apjoms, jaunu produktu izlaišana u.c.
3. Uzlabosies tirgus prognozētspēja: biznesa plānu var izmantot, lai nostiprinātu minējumus par tirgus attīstību, pārdošanas apjomiem, to izdevumiem, biznesa procesiem utt.
4. Prioritātēm būs nozīme: biznesa plāns var noteikt prioritātes, balstoties uz tādiem faktoriem kā izaugsme, vadība un finansiālā stabilitāte, kas tiek pārskatīti noteiktos periodos biznesa attīstības laikā.
5. Tiks saprasts būtiskākais: plāns var tikt izmantots, lai noteiktu kādas darbības un kādā secībā ir veicamas.
6. Atskaites punkti ļaus turēties noteiktajā plānā: biznesa plāns palīdz turēties pie plāna laika un termiņu ietvarā. Šis būs nozīmīgi gan vienas personas biznesam, gan arī komandām, kas darbojas šajā jomā.
7. Pienākumu deleģēšana būs vieglāka: biznesa plāns ir lielisks instruments, lai noteiktu kura persona ir atbildīga par noteiktiem uzdevumiem. Katram uzdevumam ir jābūt vienai atbildīgajai personai.
8. Komandas vadība un rezultātu kontrole būs daudz vieglāka: plāns nosaka mērķus rakstveidā un seko līdzi izmaiņām starp gaidām un rezultātiem, ņemot vērā arī ieviestās izmaiņas.
9. Naudas plūsmas plānošana un vadība būs vieglāka: naudas plūsmas plāns var tikt sasaistīts ar pārdošanas, izmaksu, izdevumu, aktīvu plānoto ietekmi un maksājumiem, kas ir jāveic.
10. Plāna izmaiņas palīdzēs izvairīties no biznesa neveiksmēm: biznesa plāna esamība sniedz iespēju būt proaktīviem, nevis reaģēt uz neveiksmēm. Biznesa plāns sniedz sagaidāmus rezultātus un nosaka gaidas, lai atļautu tālāku attīstību, tāpēc ir būtiski pārskatīt plānu un ieviest nepieciešamās korekcijas.
Džeisons Nazars, Docstoc dibinātājs runā par tēmu, ko cilvēki parasti rada pārāk sarežģītu: veiksmīga biznesa uzsākšana un darbības nodrošināšana. Viņš parāda biznesa attīstību sadalītu idejās, iedvesmās un sniedz savu atgriezenisko saiti.
Wharton uzņēmuma darbnīca - "Biznesa plāna izveide 101", piedaloties Patrikam Fidžeraldam, C'97 izpilddirektoram (uzņēmums Dreamlt Ventures). Fidžeralds sniedz ieskatu par to, kā izveidot efektīvu biznesa plānu.
Dr. Stīvens Gedeons runā par izaicinājumiem biznesa plāna sastādīšanas laikā, kāarī par labo praksi, veidojot dažādas sadaļas biznesa plānā, ieskaitot to, kā rakstīt finanšu sadaļu, vadības kopsavilkumu un kā izveidot mārketinga plānu.


Jautājumi Jums
Pirms uzsākt rakstīt biznesa plānu, Jums vajadzēu būt skaidrai idejai par sekojošiem būtiskiem jautājumiem:
Kāda ir biznesa plāna misija un mērķi?
Kas biznesa idejā ir būtiskākais?
Kas ir tie specifiskie produkti vai pakalpojumi?
Kāpēc šie produkti / pakalpojumi ir nepieciešami?

Uzdevumi / Rīki
Biznesa plāni var tikt veidoti dažādās formās un parasti to saturs ir 15-30 lapās (bez pielikumiem). Potenciālie lasītāji var būt gan no banku vides līdz pat ieguldījumu fondiem. Katram lasītāja tipam ir savas specifiskās intereses un tās ir jāņem vērā, kad formulēsiet plānu noteiktai mērķa grupai. Baņķieri visbiežāk ir formālāki par tā sauktajiem ieguldījumu fondu "eņģeļiem" un vairāk koncentrējas uz finanšu ilgtspējas noturību, kamēr ieguldījumu fondi vairāk koncentrējas uz koncepcijas vajadzību. Tas nozīmē, ka biznesa plānotiem ir pietiekami daudz nodaļu, lai apmierinātu vairāku mērķa lasītāju intereses (http://www.aidelco.com/business-plans/).

Ir jāatbild uz sekojošiem jautājumiem klāt pievienotajā prezentācijas sagatavē powerpoint prezentācijā:

1. Pircēji un klienti: Kā tos sasniegt?
Lai būtu iespēja sasniegt klientus un nodrošināt savstarpēju mijiedarbību, ir nepieciešams zināt, kas ir klienti un zināt arī plānotos izdevumus.
Lūdzu ievietojiet atslēgas vārdus katrai noteiktai klientu grupai, piemēram, vecāki ar maziem bērniem, jaunieši vai seniori. Kad sniegsiet aprakstu kāpēc un kā tie tiek atrasti - atcerieties, ka Jūs veidojiet sociālu uzņēmumu un varat izmantot efektīvu komunicēšanas metodi (sociālie tīkli, plašsaziņu līdzekļi, brīvprātīgie un tml.).
• Kāds ir Jūsu pircēja profils?
• Kāpēc esat izvēlējies(-usies) tieši šo mērķa grupu?
• Kā piesaistāt mērķa grupas uzmanību?
• Kāda veida pasākumi pierunās patērētaju iegādāties Jūsu produktus vai lietot Jūsu piedāvātos pakalpojumus?
• Cik šie pasākumi izmaksās pirmajā darbības gadā?

2. Konkurenti: Kā panāksiet to, ka izvēlas tieši Jūs?
Konkurentu stipro un vājo pušu izvērtējums palīdzēs Jums noteikt iespējas un draudus.
Lūdzam ierakstīt atslēgas vārdus katrai noteiktai konkurentu grupai, piemēram, lielu kompāniju veikalu ķēdes vai interneta tirdziecība. Atgādinām, ka veidojot konkurences stratēģiju, sociālā uzņēmuma statuss var būt ieguvums.
• Kāds ir Jūsu konkurentu profils?
• Kādā veidā tie konkurē ar Jums?
• Kāpēc pircēji pērk preces / pakalpojumus no konkurentiem?
• Kas liks patērētājam pāriet pie Jums?
• Kāda veida darbības tiks veiktas, lai piesaistītu klientus?
• Cik šīs darbības izmaksās pirmajā biznesa darbības gadā?

3. Darbības plāns: Aprakstiet ikdienas biznesa aktivitātes
Ja vēlaties uzsākt biznesu, kas balstīts uz ikdienas aktivitātēm, Jums nepieciešams zināt, kādas ir prasības produkta / pakalpojuma nokļūšanai tirgū un kādās iestādēs nepieciešami saskaņojumi.
Šim nolūkam lūdzam pārdomāt un radīt procesu shēmu vai kalendāro plānu, ievērojot sekojošus jautājumus:
• Kā produkts tiks ražots vai kā tiks nodrošināts pakalpojums?
• Kuras ārējās organizācijas / iestādes ir iesaistītas ikdienas biznesa nodrošināšanā?
• Kādus produktu / pakalpojumu izplatīšanas kanālus izmantosiet, lai sasniegtu savus klientus? Kādas būs izmaksas?
• Kā tiks nodrošināta kvalitāte?
• Ar kādām zināšanām un cik daudz darbinieki būs nepieciešami?

4. Mārketings: Stratēģijas pamatakmenis
Kāda būs Jūsu mārketinga stratēģija?
Vienmēr atcerieties par mārketinga mix metodi: produkta nosacījumi (produkta raksturlielumi), cenu politika (cenu līmenis), komunikācijas politika (informācija klientiem) un izplatīšanas politika (pircēju piesaiste un noturēšana).
• Kāds ir mārketinga ziņojums?
• Kāda ir Jūsu mārketinga stratēģija?
• Kādus mārketinga instrumentus ir plānots izmantot?

5. Pārdošana: Atslēga ilgtermiņa darbībai
Centieties būt reāli. Viena no lielākajām kļūdām ir pārspīlēt nākotnē plānoto apgrozījumu.
• Kāda būs plānotā cena?
• Kāda ir sākotnēji noteiktā cena?
• Vai ir plānots piedāvāt atlaižu iespējas?
• Ja jā, kādas tās būs un kādā veidā tās tiks piedāvātas?
• Kāds ir plānotais pārdošanas apjoms?

6. Uzsākšanas izmaksas
Aprēķiniet sākotnējos ieguldījumus.
• Kāda veida aktivitātes nepieciešamas, lai uzsāktu uzņēmuma darbību?
• Kādas izmaksas ir saistītas ar uzsākšanu?
7. Finanses: Kādu attīstību plānojiet 12 mēnešus pēc uzsākšanas?
Uzskaitiet kādi ienākumi un izdevumi ir plānoti pirmajos 12 mēnešos. 8. Attīstības plāns: Kur Jūsu kompānija būs pēc pirmā darbības gada?
Lūdzam atbildēt uz sekojošiem jautājumiem. Pozitīva domāšana var noderēt!
• Kur uzņēmums būs pēc 1.darbības gada?
• Pēc 3 gadiem?
• Pēc 5 gadiem?

9. Kopsavilkums: Noķeriet investoru uzmanību!
Profesionāli kapitāla pārvaldītāji lasa simtiem biznesa plānu katru gadu un lielākā daļa pat netiek skatīti tālāk par kopsavilkumu pirms tie tiek jau noraidīti. Kopsavilkumu ir svarīgi rakstīt tādā veidā, lai tas radītu tūlītēju interesi, jo tā ir kā reklāma visam plānam. Pat neskatoties uz to, ka kopsavilkums ir noslēdzošā biznesa plāna sastāvdaļa.
Norādiet sekojošo kopsavilkumā:
• Kāda ir uzņēmuma misija un mērķi?
• Kāpēc tieši šī biznesa ideja ir atbalstāma?
• Kas ir šie specifiskie produkti / pakalpojumi?
• Kāpēc uzņēmumam vajadzētu būt un kādi ir tā rezultāti?


Lietderīgi resursi
Biznesa plāns mākslas skolas muzejam “Hands On! Children’s Art Museum”: http://www.bplans.com/art_school_museum_business_plan/executive_summary_fc.php
Biznesa plāns organisku pārtikas produktu veikalam “Last Frontier Market”: http://www.bplans.com/organic_food_store_business_plan/executive_summary_fc.php
Biznesa plāns bezpeļņas juridiskajam birojam “Advocates for Legal Equal Access”: http://www.bplans.com/nonprofit_law_firm_business_plan/executive_summary_fc.php
Vairāk kā 500 dažādu biznesa plānu paraugu: http://www.bplans.com/sample_business_plans.php
Dažādas biznesa plānu veidlapas: http://www.inc.com/larry-kim/top-10-business-plan-templates-you-can-download-free.html
Detalizēti: Biznesa plāna veidlapa biznesa uzsācējiem, ko izstrādājusi SCORE kompānija, kas ir bezpeļņas mazā biznesa atbalstītājs: https://www.score.org/resources/business-plan-template-startup-business
Biznesa plānu rīki biznesa uzsācējiem un mazajam biznesam (veidlapas, aplikācijas, programmas, pakalpojumi): http://www.businessnewsdaily.com/6818-business-plan-tools.html

|
|
|
|
|
|