Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Sociālais mārketings: definīcijas
Sociālā mārketinga mērķi: 
• Mainīt uzvedību
• Veicināt sociālo mērķu sasniegšanu projektu ietvaros
• Palielināt tīklojumus1. Stratēģiskais sociālais mārketings: lietot sociālo mārketingu stratēģijas attīstībai. Šī sadaļa koncentrējas uz uzņēmuma politiku un stratēģiju:
· Uzņēmuma politika: tā palīdz nodrošināt vadību, kas ir balstīta uz izpratni par cilvēku dzīvēm un veido mērķus reālus un sasniedzamus.
· Stratēģija: tā veicina spēju tiekties uz izmaksu efektivitāti un izvēlēties darbības, kam būs vislabākā ietekme ilgtermiņā.
2. Operacionālais sociālais mārketings: mārketinga lietošana ar mērķi uzrunāt noteiktus uzvedības jautājumus. Šī sadaļa koncentrējas uz ieviešanas fāzi.
· Ieviešana (sociālā mārketinga): tā veicina tādu produktu, pakalpojumu un komunikācijas attīstību, kas atbilst cilvēku vajadzībai

SOCIĀLAIS MĀRKETINGS IR
• Stratēģiskās plānošanas pieeja
• Rīks, kas palīdz sasniegt uzvedības izmaiņas
• Pierādīts darbībā
• Centrēts uz klienta vajadzībām
• Stratēģisks un operacionāls rīks
• Izmērāms - var tikt pierādīta investīciju efektivitāte

SOCIĀLAIS MĀRKETINGS NAV
• Reklāmas un komunikācija – sociālais mārketings ir kas vairāk kā tikai komunikācija. Tāpēc, ka Jūs zināt, nenozīmē, ka Jūs to darāt - sociālajā mārketingā ir svarīga aktivitāte!
• Sociālie tīkli / plašsaziņu līdzekļi - šie ir informācijas kanāli dažu auditoriju sasniegšanai, taču tie nav spējīgi mainīt attieksmes.
• Ātrs risinājums - redzēt lietas caur jūsu mērķa grupas acīm nozīmē sniegt īstermiņa iespējas izmaiņām, taču attīstot intervenci un lietojot kombinētas metodes, lai mainītu problemātisku uzvedību, var prasīt daudz vairāk laika nekā plānots.Jautājumi Jums
Vai varat iedomāties kādu sociālu projektu savā reģionā un norādīt tā specifiku saistībā ar mārketinga stratēģiju, salīdzinot to ar parastu uzņēmējdarbību?

|
|
|
|
|
|