Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Mērķi
Atbilstoši Bārneja un Grifina definīcijai, organizācijas mērķi kalpo četrām pamatfunkcijām:
• nodrošina vadību un virzību,
• atvieglo plānošanas procesu,
• palīdz organizācijām novērtēt un kontrolēt izpildījumu.

SMART mērķu veidošana:
. Vajadzība pēc specifiskiem mērķiem vairāk kā pēc vispārīgiem mērķiem.
. Vajadzība pēc specifiskiem kritērijiem, novērtējot progresu ceļā uz mērķi.
. Reālu un sasniedzamu mērķu svarīgums.
. Uzver to, ka ir būtiski izvēlēties mērķus, kas ir saistoši.
. Ir būtiski mērķiem noteikt laika ietvaru, nosakot sasniegšanas datumu.
Uzdevumi / Rīki
Uzdevums mazās grupās: radiet 3 izpildāmus mērķus.

|
|
|
|
|
|