Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Līderības modelis atkarībā no situācijas
Līderības modelis, kas balstīts uz attiecībās situācijas attīstību ir spēcīgs, taču ļoti pielāgojams instruments, ko attīstījis Dr. Pauls Hersijas 1960-to gadu beigās,
un tas paredz iesaistīt dažāda veida līderus - vadītājus, pārdevējus, tiešos vadītājus, pasniedzējus, skolotājus vai vecākus, lai pēc iespējas efektīvāk ietekmētu citus cilvēkus.

Balstoties uz dažādu līderu attiecībām un to sekotājiem, šī metode var būt kā ietvars, analizējot katru situāciju, kas balstīta uz:
• Pdomu un vadības ieteikumu apjomu, ko uzdod līderis (uz uzdevumu balstītā uzvedība)
• Sociāli emocionālā atbalsta apjomu, ko sniedz līderis (attiecībās balstītā uzvedība)
• Gatavības līmeni, ar kādu līdera sekotāji veic noteiktu uzdevumu, funkciju vai sasniedz noteiktu mērķi

Situācijas līderi iemāca demonstrēt četru šķautņu kritiskās līderības kompetences:
• Diagnoze: “Saprast situāciju, ko mēs mēģinām ietekmēt”
• Pielāgošanās: “Pielāgot uzvedību, atbildot uz situācijas būtību"
• Komunikācija: “Interakcija ar citiem tādā veidā, kādā citi mūs var saprast un pieņemt sniegto informāciju”
• Virzība uz priekšu: “Vadīt attīstību”
Uzdevumi / Rīki
Izveidojiet lomu spēli ar četriem dažādiem scenārijiem, novērtējot četru dažādu darbinieku uzvedību līderības pieejai, kas veikta ņemot vērā izvēlēto situāciju. Vadītājam vēlāk ir jāuzsāk grupas diskusija ar novērojumiem par pieejām.

|
|
|
|
|
|