Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Pienākumi
Primārie pienākumi cilvēkresursu vadītājam ir sekojoši:
1.    Sniegt zināšanas par korporatīvo kultūru, plāniem un noteikumiem.
2.    Darboties kā iekšējo pārmaiņu aģentam un konsultantam.
3.    Iniciēt izmaiņas un darboties kā ekspertam un moderatoram.
4.    Aktīvi iesaistīt sevi kompānijas stratēģijas formulēšanā.
5.    Uzturēt nepārtrauktu komunikāciju starp cilvēkresursu departamentu, indivīdiem un grupām gan organizācijas iekšienē, gan arpusē.
6.    Identificēt un iesaistīt cilvēkresursu stratēģiju kopējā biznesa stratēģijā.
7.    Veicināt dazādu organizācijas ietvaros esošu komandu attīstību un to darba attiecības ar citām komandām un indivīdiem.
8.    Cilvēku darba attiecības veidot tādas, lai organizācijas mērķi tiek sasniegti efektīvi.
9.    Diagnosticēt problēmas un noteikt atbilstošu risinājumu jomās, kas saistītas ar cilvēkresursu sektoru.
10. Piedāvāt koordinēšanas un atbalsta pakalpojumus, nodrošinot cilvēkresursu departamenta programmas un pakalpojumus.
Uzdevumi / Rīki
Noskatieties video un dalieties ar viedokli|
|
|
|
|
|