Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Izaicinājumi
  1. Pārmaiņu vadība - līderi paredz izmaiņas biznesa videi, kas paredzēs daudz sarežģītāku darbīu un jauni izaicinājumi organizācijai, ņemot vērā to, ka tas iekļauj transformatīvu biznesa modeļa maiņu.
  2. Biznesa kultūras vides maiņa - līderi attīsta organizatoro kultūru, kas paredz ietekmīgu identifikāciju un piederības sajūtu indivīdiem.
  3. Sviru maiņa - līderi saprot mainīgās organizāciju prioritātes, kas nosaka mūsdienu biznesa vidi
  4. Organizācijas darba robežu mainība - līderi piemēro dažādas taktikas organizācijas robezu maiņai, lai attīstītu sadarbību un neatkarīgu lēmumu pieņemšanu.


Uzdevumi / Rīki
Diskutējiet un sniedziet secinājumus par Mičela Hārpera rakstu "4 lietas par cilvēku vadību, kuras es labprāt būtu zinājis,
kad uzsāku biznesu”. Raksts par pieredzi un mācībām kā jaunajam uzņēmējam ceļā uz cilvēku vadību.

http://www.forbes.com/sites/tanyaprive/2012/12/19/top-10-qualities-that-make-a-great-leader/#57a23b2d3564

|
|
|
|
|
|