Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Cilvēkresursu kapitāla stratēģija
Tā ir darbības veida (modus operandi) definīcija saistībā ar cilvēkresursu attīstības pakāpes attīstību,
ņemot vērā attīstības vīziju, stratēģiju un uzņēmuma darbības mērķus.
Stratēģija apskata arī situāciju no organizācijas vadības struktūras uz padotajiem, pārbaudot tas vīziju, biznesa stratēģiju, un izaugsmi, kā arī aktīvus un korportatīvo kultūru.
Uzdevumi / Rīki
Katram dalībniekam ir jāatbild tiešsaistes anketā "Cik labas ir tavas līderības iemaņas?"

https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_50.htm

|
|
|
|
|
|