Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Cilvēkresursu vadība
Cilvēkresursu vadības mērķi:
• Efektīva cilvēkresursu vadība;
• Panākt vēlamo darba vides nodrošinašanu starp darbiniekiem;
• Iespējami maksimāla individuālā attīstība.

Cilvēkresursu galvenie funkcionālie sektori ir sekojoši:
• Plānošana,
• Darbinieku vadība,
• Darbinieku attīstība,
• Darbinieku darba spēju uzlabošana

Cilvēkresursu vadības funkcijas iekļauj sekojošo:
• pārmaiņu vadība,
• tehnoloģijas,
• inovācijas
• un dažādība


"Efektīvs vadītājs spēj svarīgākās lietas virzīt vispirms. Efektīva vadība ir veids, kas iekļauj disciplīnu." - Stephen Covey
|
|
|
|
|
|