Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Kā prezentēt savu ideju?
Idejas kopsavilkums ir īss apkopojums, ko lieto nolūkā, lai ātri un vienkārši definētu vai iepazīstinātu ar Jūsu biznesa / produkta / pakalpojuma vai projekta ideju un tas vērtību, lai:
■  pārbaudītu ideju ar tās lietotājiem / klientiem vai
■  iegūtu finansiālu atbalstu tālākai idejas attīstībai

Dažas metodes

Ietvars idejas prezentēšanai - Īsumā par ideju (max 2min.) un mērķiem, lai uzsāktu sarunu
1.Piesaistiet uzmanību ar kādu interesantu elementu
• Stāsts
• Retorisks jautājums
• Humors
2. Idejas vērtība
• Risinājums
• Priekšrocības
• Ieguvumi
3.Darbības, lai tiktu līdz nākamajiem soļiem
• Cilvēki
• Iemaņas
• Tehnoloģijas

NABC - tā ir detalizētāka idejas prezentācija, lai piedāvātu risinājumu gala saņēmējiem
VAJADZĪBA: Kam nepieciešams mans produkts? Vai viņi zina paši savas vajadzības? Kā viņi aprakstītu savas vajdzības? Kā es saprotu viņu vajadzības? Cik lielas ir viņu vajadzības?
PIEEJA: Uz ko ir balstīts manis piedāvātais risinājums? Kas manis piedāvātajā risinājumā ir tik īpašs? Kādā veidā tas atrisina klientu vajadzības? Kāpēc tieši es varu piedāvāt risinājumu?
IEGUVUMI: Kādas konkrētas priekšrocības tavs risinājums piedāvā? Atbildot uz šo jautājumu, apmācāmajam ir jābūt pēc iespējas specifiskākam un savas atbildes jāizsaka skaitliskā formā. Vai risinājums paredz iespēju gala lietotājam ietaupīt laiku vai naudu?
KONKURENCE: Kas ir konkurenti Jūsu izvēlētajā jomā? Vai konkurenti ir zināmi? Kādas ir alternatīvas piedāvātajam risinājumam (ko klients parasti izmanto)? Kāpēc Jūsu piedāvājums ir labāks par citām alternatīvām?
"Ir svarīgi, ka idejas prezentēšana balstās uz vajadzībām un klientu vērtībām, nevis esošās situācijas apraksts.
Idejas prezentēšana noslēdzas ar stāstu par rezultātiem, ko plānots īstenot un risinājumu, ko ideju sniegtu vai aprakstot to, kas vēl ir jāizdara, lai risinājumu ieviestu.
Idejas prezentācija var ilgt no 3 līdz 15 minūtēm.
Idejas kopsavilkums ir lietderīgs, kad nepieciešams prezentēt klausītājiem gala risinājumu, taču tas ir noderīgs arī agrākā posmā, kad nepieciešams saņemt atgriezenisko saiti risinājuma piedāvājumam.
Sagatavošanās var tikt kombinēta ar uzdevumos balstītas mutvārdu prezentācijas tehniku vai argumentēšanas teoriju, lai uzlabotu prezentācijas kvalitātes sniegumu."

Kawasaki 10-20-30 - rīks, kas palīdzēs sagatavot īsu un efektīvu idejas prezentāciju.

Informācijas avots: http://guykawasaki.com/the_102030_rule 

PowerPoint prezentācijā vajadzētu būt 10 slaidiem un prezentācijai vajadzētu ilgt ne vairāk par 20 minūtēm, turklāt burtu izmēram jābūt vismaz 30. Šis nosacījums ir piemērojams jebkurai prezentācijai, lai panāktu vienošanos - piemēram, palielināt kapitālu, veikt izpārdošanu, nodibināt partnerību u.c.

Desmit slaidi. Desmit ir optimālais skaitlis PowerPoint prezentācijā, jo normāls cilvēks nevar uztvert vairāk kā desmit konceptus (piedāvājumus) vienā sanāksmē - turklāt personas, kas strādā ar riska kapitālu ir ļoti normāli cilvēki. (Vienīgā atšķirība starp Jums un riska kapitālistiem ir tā, ka riska kapitālisti spēlē ne ar savu naudu). Ja nepieciešams izmantot vairāk kā 10 slaidus biznesa idejas izskaidrošanai, jums visticamāk nav vēl savs bizness. Desmit lietas, kas rūp riska kapitāla pārvaldītājiem ir:
1.    Problēma
2.    Jūsu risinājums
3.    Biznesa modelis
4.    Īpašā tehnoloģija / noslēptā "maģija"
5.    Mārketings un pārdošana
6.    Konkurence
7.    Komanda
8.    Plāni un attīstības atskaites punkti
9.    Laika plāns un esošā situācija
10. Kopsavilkums un darbības uzsākšanai nepieciešamās darbības

Divdesmit minūtes. Desmit slaidi ir jāspēj prezentēt divdesmit minūtēs.

Trīsdesmitā izmēra burtu lielums. Piespiediet sevi izmantot ne mazāk ka 30.izmēra burtu lielumu. Varam garantēt, ka tas liks Jūsu prezentācijai izskatīties labak, jo liks Jums atrast būtiskākos uzsvarus un liks koncentrēties uz to, kā vislabāk prezentēt savu ieceri.
Jautājumi Jums
Vai varat nodefinēt savu īpašo biznesa ideju?
Vai varat pateikt savas idejas vērtību? Kam tā nepieciešama? Kāpēc jūsu ideja ir labāka?

Uzdevumi / Rīki
Izlasiet vismaz divas labās prakses piemērus no SEED metožu rokasgrāmatas (http://seedproject.eu/uploaded/tiny/files/seed_toolbox_o2_v3.pdf)
Veiciet labās prakses piemēru analīzi, aprakstot vajadzību, pieeju, ieguvumus un konkurenci.

Lietderīgi resursi

|
|
|
|
|
|