Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Argumentācijas iemaņas un metode, kas veicina citu ieinteresētību
"DEFINĪCIJA (informācijas avots: http://www.philosophypages.com/lg/e01.htm):
Arguments ir divu vai vairāku ierosinājumu kopums, kas saistīti viens ar otru tādā veidā, kad viens no tiem (pieņēmums) atbalsta otro ierosinājumu (secinājums)."
Pieņēmums: apgalvojums, kas tiek pasniegts kā deklaratīvs, kas vienlaikus var būt gan pareizs, gan nepareizs. Kopumā zināms arī kā prasība.
Secinājums: apgalvojums, kura taisnība tiek lietota, lai ietekmētu citus. Šo var pieņemt kā argumenta galveno pamatojumu vai kā sadaļu viedokļa ķēdē, kurā noslēdzošais ir secinājums.
Iejaukšanās: attiecība, kas rodas starp loģiska argumenta pieņēmumu un secinājumu vai secinājuma radīšana, balstoties uz pieņēmumu, kas to veido

Piemērs:
1.    Tekstilrūpniecības atlikumi var tikt izmantoti grīdsegu ražošanai (pieņēmums)
2.    Produkcijas pārpalikumu izmantošana samazina atkritumu daudzumu (pieņēmums)
3.    Atkritumu samazināšana saglabā dabas resursus (pieņēmums)
4.   SIA Lude izmanto apakšveļas ražošanas pārpalikumus, tādējādi saudzējot dabas resursus (secinājums)

Pastāv divu argumentu veidi: deduktīvs vai induktīvs.
Deduktīvs arguments ir tāds, kurš pieņēmumā nav iespējams pareizs un arī secinājums nebūs patiess. Tādējādi secinājums ir radies no pieņēmuma. Pieņēmumam būtu jābūt pārliecinošam taisnības pamatojumam, tādā veidā radot secinājumu. Citiem vārdiem sakot - pieņēmuma pareizība garantē secinājuma patiesumu.

Piemērs:
1.    Visi cilvēki ir mirstīgi (pieņēmums)
2.    Sokrāts bija cilvēks (pieņēmums)
3.    Sokrāts bija mirstīgs (secinājums)

Induktīvs arguments ir tāds, kurā pieņēmums pamato secinājumu un pieņēmumam tāpēc jābūt patiesam. Taču, ja tas nav patiess, secinājums būs nepareizs. Tādējādi pieņēmums ir saistīts ar secinājumu. Citiem vārdiem sakot - pieņēmuma patiesums ir vienīgais, kas var nodrošināt secinājuma pareizību.

Piemērs:
1.    Sokrāts bija grieķis (pieņēmums)
2.    Lielākā daļa grieķu ēd zivis (pieņēmums)
3.    Sokrāts ēda zivis (secinājums)
Jautājumi Jums
Vai varat definēt - kas ir arguments?
Kas padara argumentu spēcīgāku un kas to padara vājāku?

Uzdevumi / Rīki
Mācāmies darot:
1 . Atrodiet partneri
2. Izvēlieties vienu no šiem jautājumiem:
·         Vai visas NVO var kļūt par sociālajiem uzņēmumiem?
·        Vai atkritumu pārstrāde palīdz saglabāt resursus?
·         Vai sociālie uzņēmumi nodrošina pozitīvas pārmaiņas sabiedrībā?
·         Perfekts biznesa plāns ir priekšnosacījums veiksmīgam sociālajam uzņēmumam?
·         Vai nepieciešama peļņa pēc iespējas drīzāk, lai būtu veiksmīgs?
3.    15 minūšu laikā radiet argumentu, kas pierāda apstiprinošu vai noliedzošu atbildi. Argumentiem jāiekļauj vismaz divi pieņēmumi un secinājums.
4.    Prezentējiet argumenti izvēlētajam partnerim un izvērtējiet argumentu kritiski. Ievērojiet pieņēmuma pamatotību.

Lietderīgi resursi

|
|
|
|
|
|