Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Veiksmīgas komunikācijas atslēga
Noskatieties video:Kā jūs pamanījāt, nereti neskatoties uz labākajiem nolūkiem, mēģinājums nodot ziņu cieš neveiksmi. Mēs sakām/rakstam vienu lietu, taču informācijas uztvērējs nolasa pavisam ko citu un rezultātā rodas augstne pārpratumiem un konfliktiem. Par laimi varam iemācīties kā komunicēt skaidri un efektīvi.
Lai komunikācija būtu veiksmīga, ir jāapzinās komunikācijas BARJERAS, kas iekļauj šķēršļus efektīvām ideju un domu apmaiņām.

Barjeru veidi:
Fiziskās barjerasir saistītas ar šķēršļiem apkārtējā vidē un dabīgajiem apstākļiem, kas veido ziņas nosūtīšanas barjeru ziņas sūtītājam un saņēmējam.

PIEMĒRS:
■ Kļūdainas organizatoriskās struktūras, piemēram, apjomīga darba vide, aizvērtas durvis, atdalītas teritorijas cilvēkiem, kas ietekmē efektīvu komandas darbu.
■ Ģeorgāfiskais novietojums ietekmē ziņas sūtīšanu. Attālums paredz papildus prasības un barjeras komunikācijai un tās ir jo lielākas, ja attālums palielinās, tādējādi nepieciešami papildus tehniskie saziņas kanāli. Ziņas sūtītājs un saņēmējs ir spiests izmantot tehniskos palīglīdzekļus, kodēšanu, atkodēšanu utt., jāņem vērā arī defekti komunikācijas veidos, tīklāja iespējas, mehāniskie bojājumi. Informācijas pārplūde notiek tad, kad informācijas saņēmējs saņem pārāk daudz ziņojumu no sūtītāja, tādējādi komunikācija kļūst apgrūtinoša. Saņēmējam nav pietiekama kapacitāte saņemt visu informāciju un var tikt palaists garām svarīgākais vai var notikt pārpratumi ziņojuma izprašanai. Ziņa nesasniegs savu sākotnējo mērķi, radot neefektīvu komunikāciju un darbosies kā barjera. Pārslodze un informācijas vairošanās palīdz radīt arī fiziskās komunikācijas barjeru.
■ Laiks un attālums – ja ziņa netiek nosūtīta savlaicīgi, ziņai nebūs vēlamais efekts un nesasniegs tai sākotnēji paredzētās gaidas. Tas rada barjeru komunikācijā, tādējādi ziņas nosūtīšanas laikam ir jābūt precīzam. Persona no Āzijas nebūs spējīga sarunāties ar personu no ASV Skype programmā, ja nav izvēlēts atbilstošs laiks, jo pastāv iespēja, ka kādai no personām komunikācijas laiks būs naktī.
■ Troksnis - ārējie traucēkļi, kā, piemēram, telefona zvanīšana, nesaprotams rokraksts/druka, novēlota ierašanās (fiziski traucē sanāksmi, pārtraucot runātāju un dalībniekus; arī persona, kas ierodas novēloti, nokavē daļu no informācijas, kas tikusi prezentēta) u.c.
Semantika un valodas barjeras ir līdzīgas vārdiem, dažādām izrunām (dialektiem), dažādām nozīmēm, valodām, neskaidru runu, izmantojot žargonu, runājot aplinkus.

Skatīt video piemēru: https://www.youtube.com/watch?v=D3a3fgUkw6c  

Sociāli psiholoģiskās barjeras attiecas uz dažādām attieksmēm, viedokļiem, emocijām, stresu, jomas, ko persona pārvalde, grupas identifikācija, neuzticība.
Organizatoriskās barjeras. Ziņas sagrozīšana vai pazaudēšana laikā, kad ziņa tiek nodota no vienas personas otrai; ziņa nav kārtīgi izlasīta vai nav pareizi izprasta, informācijas sadaļa, kas nav iepazīta, komunikācijas politikas trūkums, autoritatīva attieksme no vadības personāla, vāji definēta autoritāte un atbildības lomas.
Starpkultūru barjeras rada dažādības tajā, kā cilvēki domā, dažādas kultūras, valodas, vērtības, laika uztvere, sociālās attiecības, pietiekama vieta personīgajai telpai, žesti.

Padomi komunikāciju barjeru pārvarēšanai:
Individuālā līmenī:
1.    Izvēlieties vispiemērotāko informācijas kanālu savai ziņai.
2.    Pielieciet pūles, lai saprastu viens otra nodomus.
3.    Pievērsiet uzmanību neverbālajām zīmēm - Jūsu paša(-s) un otra runātāja zīmēm.
4.    Esiet ieinteresēts klausītājs.
Organizatoriskā līmenī:
5.    Radiet uzticēšanās un atvērtības apstākļus
6.    Iespējojiet vairāku informācijas kanālu lietošanu, iekļaujot formālo un neformālo komunikāciju
7.    Organizatoriskajai struktūrai ir jābūt saskaņā ar komunikāciju vajadzībām.
Fiziskajām barjerām:
8.    Atbilstošs sēdekļu izvietojums
9.    Nodrošiniet labu redzamību un dzirdamību
10.  Apkārtējās vides komforts
11.  Pēc iespējas samaziniet vizuālos / skaņas traucēkļus
Semantiskajām barjerām:
12.  Lietojiet vienkāršu valodu
13.  Lietojiet attēlus un tabulas, lai vizualizētu ziņu
14.  Aktīva klausīšanās / konstruktīva atgriezeniskā saite
Sociāli psiholoģiskajām barjerām:
15.  Radīt uzmanību un motivāciju
16.  Palīdzība un līdzjūtība
17.  Pārvarēt savas emocijas
Starpkultūru barjerām:
18.  Veicināt izpratni par citām tradīcijām un ieradumiem
19.  Veiciet starpkultūru apmācību
20.  Izvairieties no jokiem vai sarkasma
21.  Esiet uzmanīgs(-a) ar ķermeņa valodas tulkošanu - jautājiet, lai saprastu pareizi.

Jautājumi Jums
Vai esat kādreiz saskāries(-usies) ar augstāk minētajām barjerām?
Kā jūs tās risinājāt?
Kādas mācības tika gūtas? Ko Jūs darītu savādāk?

Uzdevumi / Rīki
Mācamies darot:
1 . Atrodiet partneri, ar ko praktizēties
2. Piecās minūtēs identificējiet 5 sociālas problēmas, kas netiek risinātas. Pārrunājiet sekojošo: kāda ir problēma un kāpēc tā ir svarīga? (piemēram, 1. liela daļa pārtikas mājsaimniecībās tiek izmesta; 2. vardarbība ģimenē; 3. liekais svars; 4. miljoniem cilvēku pasaulē cieš no depresijas; 5. Personu ar ierobežotām iespējām bezdarbs).
!NB! Izmantojiet tikai 5 minūtes, ja nepieciešams, lietojiet taimeri!
3. Padomājiet un pārrunājiet procesu:
·         Vai viss izdevās kā plānots?
·         Vai bija kādas barjeras?
·         Kā jūs ar tām tikāt galā?
·         Kāda veida komunikācijas metodes izmantojāt?
·         Kuras metodes bija visefektīvākās?

Lietderīgi resursi

|
|
|
|
|
|