Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Komunikāciju tipi un kanāli
Pastāv trīs veidu komunikācijas tipi: mutiski, rakstiski un neverbāli. Atkarībā no komunikācijas veida, tiek izmantoti dažādi komunikācijas kanāli.
Verbālā komunikācija. Mutiskajā komunikācijā mēs lietojam mutvārdus. Tā iekļauj klātienes sarunas, uzrunas, tālruņa sarunas, video, radio, televīziju, balss pārraidi interneta vidē. Mutiskajā komunikācijā ziņu ietekmē balss tonis, skaļums, pārraides ātrums un sarunas dzirdamība.

■ Mutiskās komunikācijas ieguvumi: tā ietaupa laiku un nodrošina ātru atgriezenisko saiti; klātienes sarunā ir iespēja nolasīt sejas izteiksmi un ķermeņa valodu, kad iespējams saprast, vai uzticēties sacītajam vai nē; šī komuinkācijas forma nodrošina arī izmaksu ietaupījumu, jo nav nepieciešams papīrs vai dators utt.
■ Mutiskās komunikācijas trūkumi: bailes par ziņas nodošanas spējām; nepiemērots ilgākai komunikācijai; ietekmē emocionālās barjeras; spontānas nepārdomātas atbildes.

Rakstiskā komunikācija. Rakstiskajā komunikācijā rakstītās zīmes vai simboli tiek izmantoti saziņai. Rakstiskā ziņa var būt rokrakstā vai datorrakstā. Rakstiskajā komunikācijā ziņa var tikt nosūtīta ar e-pasta starpniecību, pa pastu, atskaites un ziņojumu veidā utt. Rakstiskajā komunikācijā ziņu ietekmē pietiekamas valodu prasmes un gramatika, rakstīšanas stils, precizitāte un lietotās valodas skaidrība.

■ Rakstiskās komunikācijas ieguvumi: ziņas var tikt labotas un pārskatītas vairākas reizes pirms tās tiek nosūtītas; rakstiskā komunikācija nodrošina katras nosūtītās (un saņemtās) ziņas ierakstu un var tikt saglabāta vēlākai izpētei / lietošanai; Rakstīta ziņa ir ilgstoša, tādējādi ir mazas iespējas tās dzēšanai vai izmaiņu veikšanai.
■ Rakstiskās komunikācijas trūkumi: ziņa nenodrošina tūlītēju atgriezenisko saiti; nepieciešams vairāk laika un resursu.

Neverbālā komunikācija - Neverbālā komunikācija ir ziņu sūtīšana, neizmantojot vārdus, bet izmantojot tādus saziņas veidus kā žesti, ķermeņa valoda, poza, balss tonis vai sejas izteiksme. Neverbālā komunikācija lielākoties iekļauj runātāja ķermeņa valodu un tā palīdz informācijas saņēmējam interpretēt ziņu. Neverbālajai komunikācijai ir sekojoši elementi:
■     Uzstāšanās
■     Runātājs: apģērbs, matu sakārtojums, kārtīgums, kosmētikas esamība
■     Apkārtne: telpas izmērs, apgaismojums, dekorācijas, mēbeles
■     Ķermeņa valoda
■     Sejas izteiksmes, žesti, poza
■     Skaņas
■     Balss tonis, skaļums, runas izteiksme

!NB! Atcerieties, ka aptuveni 65% prezentācijas ir neverbālā komunikācija un tikai 35% ir verbālais saturs.
Jautājumi Jums
Vai varat noteikt stiprās un vājā puses katram komunikāciju tipam?
Vai varat padomāt par situāciju, kad rakstiskā komunikācija ir labāka par orālo komunikāciju un pretēji?

Uzdevumi / Rīki
Padomājiet par situāciju, kad nepieciešams prezentēt biznesa ideju potenciālajam investoram. Ko jūs darītu? Kādu komunikāciju un kādus komunikācijas kanālus izmantosiet? Kāpēc?

Lietderīgi resursi

|
|
|
|
|
|