Home page -> Mācību zona
Mācību zona
“Nākotne ir sociāli atbildīga.”

Soaciālās uzņēmējdarbības veicinātāji atzīst, ka sociālie uzņēmumi ir labākā darbības forma, lai atbildētu uz izmaiņām ekonomikā un sociālo jautājumu risināšanā visā pasaulē, lai cīnītos ar sekojošiem izaicinājumiem:
o   ekonomiskā krīze,
o   ierastais bizness nesniedz tā darbiniekiem pietiekamu gandarījumu,
o   augošas vides problēmas,
o   nevienlīdzība ieņēmumu sadalē.


Tie, kas vēlas uzsākt darboties sociālās uzņēmējdarbības jomā vai pārvērst savu uzņēmējdarbību sociālajā uzņēmumā, var piedzīvot jaunas izaugsmes iespējas.
Skatoties uz augstāk minētajiem sociālajiem un vides problēmjautājumiem, daudzi cilvēki vēlas mainīt savu attieksmi. Dažas no zemāk minētajām tendencēm dod jaunas iespējas sociālajiem uzņēmumiem:
ü  Jaunā paaudze vēlas atrast darbu, kas sniedz vairāk gandarījuma, kur tiem ir iespēja sajust izmaiņas apkārtējā vidē.
ü  Sociālie uzņēmumi tiek aktīvi veicināti no biznesa vides izdevumiem, TED pārraidēm un sociālajiem tīkliem.
ü  Biznesa sektors kļūst arvien vērīgāks attiecībā uz sociālo un vides atbildīgu rīcību, kā arī attiecībā uz filantropiju un brīvprātīgo darbu.
ü  Labdarības organizācijas savukārt konstatē, ka tās var kļūt ilgtspējīgākas, izmantojot biznesa iestrādes un tirdzniecību.
ü  Arvien vairāk pircēji izprot to, ka var tikt veiktas pozitīvas izmaiņas ar veidu, kā ietaupīt un tērēt elektrību.

Jautājumi Jums
Jūsuprāt, vai sociālie uzņēmumi var sniegt ieguldījumu augstāk minētajās sociālajās problēmās un izaicinājumos? Ja tie nevar, tad kāpēc? Ja tie var, tad kādā veidā?

Uzdevumi / Rīki
Padomājiet par sociālu problēmu Jūsu reģionā/pilsētā/apdzīvotā vietā. Kādā veidā šo problēmu varētu risināt?

Lietderīgi resursi

|
|
|
|
|
|