Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Sociālais uzņēmums vai bizness
Sociālie uzņēmēji domā, ka "bizness, kas nes tikai naudu ir vājš bizness."
Kad labdarības organizācijas salīdzinam ar sociālo uzņēmējdarbību tad SU atbilst vairāk biznesa modelim. Kas biznesam un sociālajai uzņēmējdarbībai ir kopīgs? Un kas tos atšķir?

Kritēriji, kas atšķir SU no parasta uzņēmuma:
ü  SU ir skaidra sociāla/vides aizsardzības misija.
ü  SU iegulda lielāko daļu peļņas sociālo izmaiņu radīšanai (reinvestētā kapitāla apjoms var būt no 50 līdz 100%).
ü  Darbinieki saņem godīgu atalgojumu.

Daudzi sociālie uzņēmumi ir tā sauktie sociāli atbildīgi uzņēmumi un daudzi sociāli atbildīgi uzņēmumi ir sociālie uzņēmumi. Tie gluži vienkārši lieto citu nosaukumu, ievērojot sociāli atbildīgu darbību.
Daudzos gadījumos sociāli atbildīgie uzņēmumi veic savu darbību primāri finansiāla ieguvuma nolūkā, kur ieguvēji ir īpašnieki un akcionāri (kā tas parasti notiek vispārīgos gadījumos),
taču tie vēlas samazināt nelabvēlīgu ietekmi cilvēkiem un apkārtējai videi, veicot savu darbību. SU savukārt primāri strādā cilvēkiem un apkārtējai videi.
Daudzas lielās kompānijas, kas darbojas veiksmīgi savā nozarē un nopelna ievērojamus līdzekļus darbojas arī filantropijas jomā.

Noskatieties video, kurā tiek stāstīts par Muhameda Junusa uzņēmumiem (Nobela miera balvas laureāts 2006.gadā).
Junuss, kā promenenta persona globālā SU attīstībā runā par to, ko viņš domā par uzņēmēju filantropiju un SU.

Jautājumi Jums
Kuri ir tie punkti, kuriem Jūs piekrītat Muhameda Junusa runā? Kuri viedokļi atšķiras?

Uzdevumi / Rīki
Padomājiet par globālu vai vietēju kompāniju, kas ir labi zināma ar tās filantropijas aktivitātēm.
Kā Jūs domājat, vai ietekme būtu lielāka, ka šīs kompānijas strādātu kā SU? Kura iespēja Jums šķiet labāka: sociālais uzņēmums vai filantropija? Kāpēc?

Lietderīgi resursi

|
|
|
|
|
|