Home page -> Mācību zona
Mācību zona
Kas ir sociālais uzņēmums?
Sociālie uzņēmumi salīdzinot ar citu veidu uzņēmumiem atšķiras ar sekojošiem kritērijiem:
- to uzņēmējdarbības aktivitātes ir saistītas ar inovācijām un pragmātisku, ilgtspējīgu, pozitīvu darbību sabiedrības labā
- risina sociālas vai ekoloģiskas problēmas - parasti šie jautājumi iekļauti primārajā mērķī
- uz vērtībām balstīta misija pretēji standarta uzņēmumam, kam mērķis ir peļņa
- daudzi sociālie uzņēmumi darbojas kā bezpeļņas organizācijas un lielākā daļa no tiem ir mikrouzņēmumi ar mazāk kā 10 darbiniekiem
- tipiskākās jomas ir saistītas ar izglītību, vides aizsardzību, darba vietu radīšanu personām ar ierobežotām iespējām, nabadzības mazināšanu un cilvēktiesībām.


Noskaties sociālo uzņēmumu piemērus, ko par labiem atzinis Forbes žurnāls:
Džordans Kasalovs ir viens no Forbes IETEKMĪGĀKO 30 sociālās uzņēmējdarbības sarakstā.  Viņš ir optometrists, kurš pārdod jau gatavas brilles lasīšanai cilvēkiem, kas dzīvo attīstības valstīs. Viņš stāsta par savu motivāciju uzsākt sociālo uzņēmumu.
Bridžeta Hiltone ir viena no Labākajām sociālajām uzņēmējām zem 30 gadu vecuma Forbes sarakstā. Viņa ir izveidojusi uzņēmumu LSTN - kompānija, kas ražo augstas kvalitātes mūsdienīgas audio austiņas no koka. No katra pārdotā austiņu pāra LSTN atbalsta personas ar dzirdes traucējumiem. Bridžeta stāsta  - kā uzņēmums strādā cilvēku labā.
 
Jautājumi Jums
Kas ir kopīgs abu uzņēmumu stāstā?
Vai varat atrast kādu kopīgu lietu starp šiem stāstiem un Jūsu ideju? Kas ir/būtu Jūsu motivācija, uzsākot uzņēmējdarbību?

Uzdevumi / Rīki
Vai varat iedomāties labu piemēru sociālajam uzņēmumam Jūsu reģionā? Kādu sociālu problēmu šis uzņēmums risina? Vai tas atbilst augstāk minētajam sociālā uzņēmuma aprakstam?

Lietderīgi resursi
Lasiet par labās prakses piemēriem sociālās uzņēmējdarbības jomā: http://seedproject.eu/uploaded/tiny/files/seed_toolbox_o2_lv.pdf

|
|
|
|
|
|