Jaunumi
Projekta uzsākšanas sanāksme
Pirmā projekta sanāksme tika rīkota Rīgā, 2014.gada 29.oktobrī. Blakus tam, ka dalībnieki tika iepazīstināti ar organizācijām, tika apspriesta arī tuvākie darbi – sociālās uzņēmējdarbības apmācību nepieciešamības analīzi, administratīvie un finansiālie projekta vadības jautājumi. Tā kā sociālās uzņēmējdarbības situācija partneru valstīs ir atšķirīga, pētījumu rezultātā būs interesanti uzzināt citu valstu pieredzi.
|
|
|
|
|
|