Kompleksi
pasākumi sociālās
uzņēmējdarbības
izglītības veicināšanai
Ilgtspējīga ekonomika
Ilgtspējīga ekonomika
integrācija
integrācija
sadarbība
sadarbība
sociālā vērtība
sociālā vērtība
sociālā inovācija un izmaiņas
sociālā inovācija un izmaiņas
background Jaunumi Mācību zona
  •  •  •  •   Projekts   •  •  •  •  
SEED projekts tiek īstenots ar Eiropas Komisijas programmas ERASMUS+ atbalstu. Tas ilgst divus gadus, sākot no 2014.gada 1.septembra līdz 2016.gada 31.augustam.

Projekta mērķis ir attīstīt kompleksus pasākumus sociālās uzņēmējdarbības izglītības attīstībai.

SEED projekta mērķa grupas:
 • Pieaugušo apmācītāji
 • Pieaugušo apmācības organizācijas
 • Nevalstiskās organizācijas un to apvienības
 • Sociālās uzņēmējdarbības uzsācēji
 • Organizācijas, kas veicina sociālās uzņēmējdarbības attīstību
Sociālā uzņēmējdarbība veicina izmaiņas, ievieš inovatīvus risinājumus sociālām problēmām. Tie piemēro biznesa vides iestrādnes, lai sasniegtu rezultātus kopējai labklājībai, kas balstītas uz solidaritāti un sabiedrības attīstību, kā arī radītu iespējas personām ar ierobežotām iespējām.
  •  •  •  •   Mērķi   •  •  •  •  
Izglītībai ir nozīmīga loma sociālās uzņēmējdarbības attīstībā – zināšanu un iemaņu attīstība ir ārkārtīgi būtiska šajā sektorā.
SEED projekta uzdevums ir izstrādāt kompleksus pasākumus sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai, veicot sekojošo:

 • Identificējot un popularizējot labo praksi dažādās ES valstīs
 • Izstrādāt materiālu kopumu pieaugušo izglītotājiem, kurus izmantot apmācībās par sociālo uzņēmējdarbību
 • Nodrošināt pieredzes apmaiņu ar mācību mobilitātes starpniecību potenciāliem sociālās uzņēmējdarbības uzsācējiem
 • Ieviest izmēģinājuma aktivitātes visu partneru valstīs ar koncentrēšanos uz jauno sociālo uzņēmējdarbības veicēju apmācībām
  •  •  •  •   Rezultāti   •  •  •  •  
 • Pētījums par esošo situāciju partneru valstīs
 • Materiālu krājums, kurā apvienota labā prakse sociālās uzņēmējdarbības jomā
 • Mācību plāns: izglītība sociālajiem uzņēmējiem
 • Apmācību materiālu izstrāde: uzņēmējdarbības iemaņu attīstība sociālajiem uzņēmējiem
 • Multi-funkcionāla mājas lapa ar tiešsaistes apmācībām sociālās uzņēmējdarbības jomā
 • Labā prakse Eiropas sociālajā uzņēmējdarbībā
 • Kompetences sociālajai uzņēmējdarbībai
 • Mācības, kas noris sadarbības apstākļos
  •  •  •  •   Partneri   •  •  •  •  
flags
Latvija
flags
Rumānija
flags
Beļģija
flags
Vācija
flags
Portugāle
Latvija

Zemgales NVO Centrs

Zemgales NVO Centrs ir reģionāls NVO resursu centrs, dibināts 1998.gadā. Organizācijas darbības teritorija ir Zemgale, kur bāzētas ap 600 aktīvākās NVO. Mērķis paredz veicināt pilsoniskās sabiedrības attīstību, veicot konsultācijas, atbalstot finansiāli un apmācot NVO vadītājus. Galvenās mērķa grupas ir NVO pārstāvji, jaunieši un pieaugušie.

•  •  •  •  Kontakti  •  •  •  •  
Zemgale NGO Centre

(Coordinator)

Uldis Dumins

uldis@zemgalei.lv

www.zemgalei.lvSoros Educational
Center Foundation

Zsófia Pál

advise@sec.ro

www.sec.ro                       
  FTU asbl

Et-taoufik Fathi

ettaoufik.fathi@moc.be

www.ftu.be 
ISIS GmbH

Dr. Udo Neumann

neumann@isis-sozialforschung.de

www.isis- sozialforschung.de            
ISQ

Raquel Maria Almeida

RMALMEIDA@isq.pt

www.isq.pt
|
|
|
|
|
|